Informació de possibles reclamacions. * El Gremi d’Hostaleria te a disposició dels seus agremiats tant els fulls com el cartell obligatoria gratuitament. (podeu tramitar la placa en el nostre gremi d’hostaleria)