Skip links

Un any més s’allarguen els horaris de l’oci nocturn per Festes

Els locals de restauració i oci de Catalunya gaudiran d’una ampliació horària de forma automàtica i per segon any consecutiu, per a les dates del 21 de desembre al 6 de gener, inclosa la nit de cap d’any, d’acord amb allò previst a l’Ordre d’Horarisel passat desembre de 2011, per l’Hble Conseller d’Interior sr. Felip Puig.   De conformitat amb la referida Ordre d’Horaris, les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, sala de concerts, cafè teatre, cafè concert, restaurant-bar i saló de banquets podran perllongar l’horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l’horari general de tancament, i les activitats recreatives de discoteca , sala de ball i sala de festes amb espectacle gaudiran a partir d’aquesta matinada i fins al proper 6 de gener, d’una ampliació horària de 45 minuts.   Pel que es refereix a la nit de Cap d’Any, l’Ordre d’Horaris permetrà a les activitats recreatives de bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè concert, bar, restaurant, restaurant bar i saló de banquets poder perllongar l’horari de tancament general en seixanta minuts, i les activitats recreatives de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle, gaudir d’una ampliació horària de noranta minuts sobre l’horari màxim de tancament.      Des de la FECASARM, valorem molt positivament aquesta ampliació horària automàtica, que pot suposar juntament amb la disminució aproximada d’un 50% de festes organitzades en recintes municipals i similars, un increment en la facturació dels locals, i confiem en que serveixi per refer-se de la baixa facturació dels darrers mesos, que ha vingut provocada per la forta crisi econòmica existent i per l’augment de l’IVA en 13 punts assumit pels empresaris del sector i que ha reduït d’una manera importantíssima el seu marge de benefici ja que els empresaris han optat per mantenir preus envers l’any passat en comptes d’apujar-los i veure minvada l’afluència de clients als seus locals.   Així doncs, confiem que la reducció del marge de benefici que pateixen els empresaris del sector es vegi sensiblement compensada pels fets anteriorment esmentats i esperem que els permeti arribar a assolir un augment en facturació global entre totes les nits d’aquestes festes.

 

Opinions

  1. Post comment

    Sf3c Josep Melero regidor del Bloc, el tema del Coliseo era dinsitt al de la nau. Perque8? Doncs perque8 el Coliseo era privat i l’ajuntament va fer tots els tre0mits administratius pertinents per a que es tancara. De fet este0 tancat. En este cas la responsabilitat caia entre dos entitats privades una falla i un empresari. L’Ajuntament va fer el que havia de fer instar a la remodelacif3 o al seu tancament com ha ocorregut.Segon, el Bloc quan governava i coneixent el problema va posar en marxa el multifuncional, que Baixauli odiava i odia a mort, per a que8 totes les associacions de Silla tingueren un lloc on poder fer les seues activitats. Podem discutir si ens agrada me9s o menys perf2 al menys era un lloc adecuat. Com que Baixauli no vol acabar el multifuncional perque8 no va xuclar res poledticament este0 fent el que fa, mentir sobre el CineKing, posar les falles en el dipf2sit dels cotxes, i finalment posar les falles en una nau que no reuneix les condicions de seguretat, no ho diu el Bloc ho diuen l’arquitecte i l’arquitecte te8cnic de l’Ajuntament. Tot menys acabar el multifuncional.Finalment, el Bloc ha volgut alertar de la irresponsabilitat de Baixauli i com la cabuderia de no acabar el multifuncional el porta fins i tot a posar en perill la gent a major glf2ria de les seues de8ries. Si haguerem volgut tancar el local nome9s calia cridar a la policia autonf2mica i ja este0, no ho hem fet pel respecte que ens mereixen les families de les falleres majors i presidents infantils que dipositen una gran il.lusif3 en este fet.El Bloc, ni cap representant pfablic minimament responsable pot quedar-se callat davant esta situacif3. Una pregunta per acabar: Perque ni l’alcalde ni cap regidor ha eixit a la premsa desmentint la informacif3 que df2na el Bloc? NO ho fan perque8 no poden, e9s veritat el que diem i els papers estan a l’Ajuntament per a qui vullga consultar-los.Salutacions a totes les comissions falleres de Silla.

    Permalink

Join the Discussion