Skip links

Horaris de Setmana Santa als locals de restauració i oci nocturn

Benvolguts/benvolgudes;

Ens complau recordar-vos que com a conseqüència de l’ampliació horària automàtica prevista per l’Ordre d’Horaris INT7358/2011, aquesta Setmana Santa tots els locals de restauració i d’oci nocturn catalans podran gaudir d’una ampliació horària automàtica. Gràcies a aquesta ampliació horària de caire automàtic i tenint en compte que enguany Setmana Santa recau en unes dates més caloroses i de més ocupació turística que l’any passat, segons les previsions de la FECASARM els locals dedicats a la restauració i l’oci de Catalunya facturaran aproximadament un 15% més respecte de l’any anterior. Aquest increment de facturació, en gran part també es deurà a la major facturació derivada de l’explotació de les terrasses atès el millor clima i les temperatures més agradables i que conviden a allargar l’estada en aquests espais a l’aire lliure i que suposen una bona part dels ingressos dels locals.

Així les coses, les activitats recreatives de bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè concert i saló de banquets poden perllongar l’horari màxim de tancament durant aquesta Setmana Santa en trenta minuts sobre l’horari general de tancament, i les activitats recreatives de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle gaudiran d’una ampliació horària per les mateixes dates de quaranta-cinc minuts. D’aquesta manera, el primer grup d’activitats podrà tancar la nit de demà dijous i fins la nit de diumenge a les 3,30h., i el segon grup podrà tancar a les 6,45 h. (en qualsevol cas en els dos grups amb trenta minuts per desallotjar o quaranta-cinc minuts si l’aforament és superior a les 500 persones).

Ens complau acompanyar-vos un quadre resum dels horaris de funcionament de les diferents activitats recreatives per aquesta Setmana Santa:

 

SETMANA SANTA

Obertura

Tancament

Establiments musicals
Restaurants musicals

6:00

3:30

Bars musicals

12:00

3:30

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

6:45

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

5:30

Establiments de restauració
Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

3:30

 
*En qualsevol cas en els dos grups amb 30 minuts per desallotjar o 45 minuts si l’aforament és superior a les 500 persones.*L’ampliació horària no s’aplicarà en aquelles localitats que per Decret d’alcaldia s’hagi previst una reducció horària o una limitació horària amb caràcter justificat i excepcional

Join the Discussion