Skip links

Nou reglament de facturació: es crea la factura simplificada

El passat 1 gener 2013 va entrar en vigor el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Amb aquesta nova normativa es pretén adaptar la normativa espanyola a la directiva europea establint un sistema harmònic de facturació, facilitant així el funcionament de petits i mitjans empresaris i una major seguretat jurídica per tot el nostre col · lectiu. A continuació, us detallem les principals novetats que els empresaris de l’hostaleria haurem de tenir en compte: Les noves factures simplificades han de tenir els siguienes dades:

-Número

-La data d’expedició

-La data en què s’han realitzat les operacions o que s’ha rebut el pagament anticipat sempre que es tracti d’una data diferent a l’expedició de la factura.

-Nom o raó social i número d’identificació fiscal de l’emissor.

-Descripció del servei prestat o dels béns lliurats.

-Tipus d’impost aplicat, incloent de forma opcional l’expressió “IVA inclòs”. Si s’han aplicat diferents tipus d’IVA s’indicaran les bases imposades de forma separada.

-Contraprestació total.

 

Join the Discussion

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort